ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

РЕАЛИЗАТОРИ ЧАСА НАСТАВНИЦА БИОЛОГИЈЕ ГОРДАНА РИЛАК И НАСТАВНИЦА Т.И.О.-а ТАТИЈАНА ВУКОЈЧИЋ.Тема : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Час је реализован на образовним  платформама Eдмодо и Googl- учионица у осмом разреду. Ученици  су радили домаћи задатак према упутствима наставница : групним и истраживачким радом.Тему  су представили  израдом презентација повезујући знање из угла два предмета, чиме је постигнуто повезивање знања у логичну целину сагледану из више углова.Наставница техничког је вредновала енергетски пасош код уређаја и апарата и штедњу енергије а наставница биологије део који се односи на очување природних ресурса и предлог мера -препорука за  промене људских активности у циљу очувања природе.Код ученика је развијена вештина STEM

-сарадња и тимски рад

-креативност и машта

-критичко мишљење и решавање проблема

-комуникација на е.даљину.