Droga Bljack

Град Ниш, Управа за образовање, културу, омладину и спорт, Одсек за омладину-Група за превенцију болести зависности, са ученицима седмих и осмих разреда ОШ " Свети Сава" у Нишу, реализовала је сет од пет едукативних радионица на тему превенције болести зависности а у оквиру пројекта " Droga bljack". Реч је о добро познатом програму вршњачке едукације што је део глобалне акције против злоупотребе психоактивних супстанци, алкохола, дувана и осталих облика зависности.

У програму вршњачке едукације учествовало је по петнаест ученика седмих и осмих разреда, а њихов задатак је да у својим одељенским заједницама знање стечено на овим радионицама пренесу својим вршњацима. Поменути ученици стекли су звање Вршњачког едукатора и за то добили одговарајуће сертификате. Радионице су реализоване у периоду од 13-16. новембра 2012 год.