САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља

Председник: Божовић Весна

Заменик: Јамник Кристина

 

План рада Савета родитеља школе са програмом

Септембар

 • усвајање плана рада Савета родитеља;
 • упознавање са Извештајем о раду школе у претходној години;
 • упознавање са деловима Годишњег плана рада школе за текућу годину и давање сагласности на програм и организовање екскурзија и наставе у природи;
 • упознавање са школским програмима;
 • упознавање са степеном реализације адаптације школског простора;
 • предлагање мера за осигуравање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада и изборних предмета;
 • упознавање за Правилником о безбедности ученика и радника школе.

Јануар - фебруар

 • извештај о успеху и владању ученика у првом полугодишту;
 • упознавање са темпом реализације задатака из Годишњег плана рада школе (реализација екскурзија, такмичења, изборних програма) и школских програма;
 • упознавање родитеља са здравственим стањем ученика;
 • упознавање са степеном безбедности ученика школе.

Март - април

 • информисање о проф. оријентацији ученика са посебним освртом на упис у средње школе.

Мај - јун

 • упознавање родитеља са извештајем о успеху и владању ученика на крају наставне године;
 • упознавање са планом техничке припреме школске зграде за наредну школску годину;
 • разматрање извештаја о остваривању екскурзија и наставе у природи.